Skip to main content

İŞİTME KAYBI TEDAVİ EDİLİR Mİ?

 İşitme kaybı konjenital (doğuştan) veya sonradan oluşabilir. KBB hekimi değerlendirmesi ve gerekli odyolojik değerlendirmeler ve sonucu tedavi yöntemi belirlenir. Tedavi seçenekleri, işitme kaybının nedenine, derecesine ve işitme kaybının tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. İşitme kaybı tedavisi, genellikle medikal, cerrahi ve işitme cihazları gibi çeşitli yöntemleri içerir. 

Medikal Tedavi: 

İşitme kaybının belirli tıbbi durumlar, enfeksiyonlar veya iltihaplanmalar nedeniyle oluştuğu durumlarda, ilaç tedavisi önerilebilir. Ancak, ilaç tedavisi genellikle kalıcı işitme kaybını düzeltemez, bu nedenle bu yöntem genellikle geçici işitme kayıplarında daha etkilidir. Geçici işitme kaybı, işitme kaybının belirli bir süre boyunca meydana gelmesi durumunu ifade eder. Bu durum, birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Buşon (kulak kiri birikimi), otitis media (orta kulak iltihabı), otitis externa (dış kulak iltihabı) gibi durumlar geçici işitme kaybına örnek olarak verilebilir. Geçici işitme kaybı durumunda genellikle temel nedenin tedavi edilmesiyle birlikte işitme normale dönebilir. Uzun süreli veya tekrarlayan işitme kaybı durumlarında, kulak burun boğaz doktoruna başvurmak önemlidir.

Cerrahi Tedavi:

Cerrahi tedavi genellikle işitme kaybının diğer tedavi yöntemleriyle düzeltilemeyeceği veya iyileştirilemeyeceği durumlarda düşünülür. Otoskleroz (orta kulakta kireçlenme), kulağın yapısındaki anomaliler cerrahi tedavi gerektiren durumlara örnek olarak verilebilir. Medikal ve cerrahi yöntemlerin yapılamaması durumunda, işitme kaybının olumsuz etkilerinden kaçınmak için işitme cihazları, kemik iletimli implantlar, orta kulak implantları veya koklear implantlarlar çözüm oluşturur. İşitme kaybı yaşayan bireyler, bir kulak burun boğaz uzmanına başvurarak durumlarını değerlendirmeli ve uygun tedavi seçeneklerini tartışmalıdır. 

İşitme Cihazları:

İşitme cihazları işitme kayıplarını tedavi etmez, ancak işitme kaybı yaşayan kişilerin işitme yeteneklerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. İşitme cihazları, sesleri daha net duymanıza ve anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşitme kaybı genellikle kalıcı bir durumdur ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. İşitme cihazları, sesleri artırarak işitme kaybı yaşayan kişilerin iletişimdeki ve yaşamdaki deneyimlerini geliştirebilir, ancak işitme kaybını tamamen iyileştirmez veya tedavi etmez. Tedavi için en iyi seçenekleri belirlemek amacıyla bir kulak burun boğaz uzmanı ve işitme uzmanı ile görüşmek önemlidir. . İşitme cihazları, işitme uzmanı tarafından bireyin işitme kaybı seviyesine ve özelliklerine göre özel olarak ayarlanır. İşitme cihazları mevcut işitme kaybına kalıcı tedavi sunmaz fakat çevrenizdeki sesleri, konuşmaları, gürültüleri duymanız gerektiği gibi duymanızı sağlayarak sözel ve işitsel iletişiminizi yeniden kurup geliştirmenize olanak sunarak işitme kaybının yarattığı olumsuz durumlara çözüm oluşturur.

Koklear İmplantlar:

Çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan bazı bireyler için koklear implantlar uygun olabilir. Bu implantlar, iç kulağa yerleştirilen bir cihaz aracılığıyla işitsel sinirlere doğrudan elektriksel uyarılar göndererek işitme yeteneğini restore eder. 

Sonuç olarak, bir işitme kaybı durumunda kulak burun boğaz hekimi ile görüşmek önemlidir. Bu uzman, bireyin durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını belirler. Geçici işitme kaybı durumunda tedavi olmakla birlikte, kalıcı işitme kayıplarında tıbbi cihaz kullanılması gerekmektedir.

         ODYOLOG İrem AY 

KAYNAKÇA

  • Schilder, A. G., Marom, T., Bhutta, M. F., Casselbrant, M. L., Coates, H., Gisselsson-Solén, M., Hall, A. J., Marchisio, P., Ruohola, A., Venekamp, R. P., & Mandel, E. M. (2017). Panel 7: Otitis Media: Treatment and Complications. Otolaryngology–head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery156(4_suppl), S88–S105. 
    • Drug Discovery, 14, 346–365. Sooriyamoorthy, T., & De Jesus, O. (2020). Conductive hearing loss.
  • Korver, A. M., Smith, R. J., Van Camp, G., Schleiss, M. R., Bitner-Glindzicz, M. A., Lustig, L. R., Usami, S. I., & Boudewyns, A. N. (2017). Congenital hearing loss. Nature reviews. Disease primers3, 16094.
  • Sanders, M. E., Kant, E., Smit, A. L., & Stegeman, I. (2021). The effect of hearing aids on cognitive function: A systematic review. PLoS One16(12), e0261207.
  • Naples, J. G., & Ruckenstein, M. J. (2020). Cochlear Implant. Otolaryngologic clinics of North America53(1), 87–102.